Livskraft - träning vid cancerbehandling

En föreläsning av Helene Rundqvist, molekylärbiolog med en doktorsexamen i Fysiologi, Karolinska Institutet
och Yvonne Wengström, onkologisjuksköterska, Professor i omvårdnasforskning, Karolinska Institutet.

 

Webbsändning | 3 november | 12:10 – 12:50

Nästan alla som behandlas för cancersjukdom upplever trötthet, tappar kondition
och förlorar muskelstyrka. Det beror ofta på en kombination av minskad daglig aktivitet och
direkta effekter av behandlingen. Många undrar om det är bra att träna efter en cancerdiagnos och
hur man i så fall ska träna. Med den här föreläsningen vill vi visa vad träning kan bidra med när man
genomgår en cancerbehandling, vilken typ av träning som är bra och hur aktiviteterna kan anpassas.

 

 

 

Registrera dig här!