Webinar | Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

 

En föreläsning av Staffan Lundström, Docent, överläkare Palliativ vård och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning.
En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom.

 

 

 

 

Ser du inte anmälningsformuläret nedan Klicka här!