Spine fractures in acromegaly patients and correlation to preoperative GH levels

ENDO 2019, Dr. Daniel Olsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, sammanfattar studie som tar upp ifall preoperativa tillväxthormonnivåer kan förutsäga risken för ryggradsfrakturer hos patienter med akromegali.

 

Tillbaka