Can methylation patterns be a predictor for invasive potential in pituitary tumors?

ENDO 2019, Dr. Daniel Olsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, sammanfattar en studie som tar upp om metyleringsmönster kan förutsäga invasivitetsrisken för hypofystumörer.

 

Tillbaka