Pregnancy in Turner syndrome

ENDO 2019, Professor Patricia Fecher, University of Washington  Seattle children hospital, WA, USA, berättar om  Turners syndrom och vilka alternativ till graviditet kvinnor med Turner har, då naturlig befruktning inte är möjlig.

Tillbaka