DXA scanning of craniopharyngioma patients

ENDO 2019, Silvetta van Santen, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, Nederländerna, berättar om studien kring kroppsammansättningen hos patienter med kraniofaryngiom och kopplingarna till metabolisk syndrom.

 

Tillbaka