Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

2016

Mikroförmaksflimmer som riskfaktor

128148

ESC 2016, Tove Fredriksson, Danderyds sjukhus KI, sammanfattar studien som hon presenterade vid ESC om mikroförmaksflimmer som riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer.

ESC 2016, Tove Fredriksson, Danderyds sjukhus KI, sammanfattar studien som hon presenterade vid ESC…
Publicerad: 2016-09-23

ESC riktlinjer om screening

91775

ESC 2016, Johan Engdahl, Karolinska Institutet berättar vad de nya screening-riktlinjerna från ESC för förmaksflimmer kan få för betydelse i praktiken.

ESC 2016, Johan Engdahl, Karolinska Institutet berättar vad de nya screening-riktlinjerna från ESC…
Publicerad: 2016-09-23

Könsskillnader vid hjärtinfarkt

137387

ESC 2016, Sofia Sederholm Lawesson, Kardiolog Linköpings universitetssjukhus, presenterar sitt arbete om skillnader i män och kvinnors första medicinska kontakt, fördröjningstider och den viktigaste faktorn för att uppsöka tidig vård vid hjärtinfarkt

ESC 2016, Sofia Sederholm Lawesson, Kardiolog Linköpings universitetssjukhus, presenterar sitt…
Publicerad: 2016-09-23

KOL-patienter med hjärtinfarkt

166633

ESC 2016, Pontus Andell, Doktorand SUS Lund, berättar huvudresultaten i sin avhandling på KOL-patienter med hjärtinfarkt och vad som kan bli bättre i deras behandling.

ESC 2016, Pontus Andell, Doktorand SUS Lund, berättar huvudresultaten i sin avhandling på KOL-…
Publicerad: 2016-09-23

Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom

199103

ESC 2016, Pia Lanton Dahlöf, Mölndal och Mats Börjesson, Sahlgrenska berättar kort om den intressanta sessionen från ESC angående råd och riktlinjer om fysisk träning för patienter med hjärt-kärl sjukdom.

ESC 2016, Pia Lanton Dahlöf, Mölndal och Mats Börjesson, Sahlgrenska berättar kort om den…
Publicerad: 2016-09-23

Framtidens kardiologiutbildning

155947

ESC 2016, Mats Börjesson, ordförande i Svenska Kardiologföreningen berättar om framtidens kardiologiutbildning samt om implementering av ESCs nya riktlinjer i Sverige.

ESC 2016, Mats Börjesson, ordförande i Svenska Kardiologföreningen berättar om framtidens…
Publicerad: 2016-09-23

Dubbel trombocythämning vid akut hjärtinfarkt och risk för stroke

102655

ESC 2016 Anders Ulvenstam, Kardiolog Östersunds sjukhus, berättar kort om sin presentation vid ESC om hur införandet av ticagrelor i Sverige som dubbel trombocythämmare med ASA påverkat risken att drabbas av ischemisk stroke efter hjärtinfarkt

ESC 2016 Anders Ulvenstam, Kardiolog Östersunds sjukhus, berättar kort om sin presentation vid ESC…
Publicerad: 2016-09-23

ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer

114388

Dan Atar, ESC Vice President berättar kortfattat om 2016 års förändringar i ESCs nya praktiska riktlinjer kring förmaksflimmer.

Dan Atar, ESC Vice President berättar kortfattat om 2016 års förändringar i ESCs nya praktiska…
Publicerad: 2016-08-30

Kongressreportage från EHRA 2016

226667

EHRA 2016, deltagare intervjuas om höjdpunkter, intressanta sessioner och arbeten som de presenterat under kongressen.

EHRA 2016, deltagare intervjuas om höjdpunkter, intressanta sessioner och arbeten som de…
Publicerad: 2016-07-01

Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke

426987

ESO 2016, Arne Lindgren, professor i neurologi vid Lunds Universitet ger sin syn på vad som bör beaktas inför ställningstagande till återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke.

ESO 2016, Arne Lindgren, professor i neurologi vid Lunds Universitet ger sin syn på vad som bör…
Publicerad: 2016-06-10

Kvinnor och stroke - behövs särskilda strokeriktlinjer för kvinnor?

246875

ESO 2016, Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska Unvirsetetssjukhuset, sammanfattar sin presentation under kongressen om kvinnor och stroke - behövs särskilda strokeriktlinjer för kvinnor?

ESO 2016, Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska…
Publicerad: 2016-05-20

Framgångsfaktorer för god strokevård

276155

ESO 2016, Strokeläkare Magnus Esbjörnsson, vid Hässleholms sjukhus, berättar om deras framgångsfaktorer för god strokevård och strokeförebyggande åtgärder som görs i regionen med goda resultat.

ESO 2016, Strokeläkare Magnus Esbjörnsson, vid Hässleholms sjukhus, berättar om deras…
Publicerad: 2016-05-20

Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention

764543

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar resultat som utmanar dagens kliniska verktyg CHADS-Vasc och HAS-BLED att bedömma en patients risk för stroke och blödning vid FF och AK-behandling.

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar resultat…
Publicerad: 2016-05-18

Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?

805524

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus, går igenom aktuella guidelines för screening och olika metoder för att upptäcka förmaksflimmer - paroxysmalt och icke paroxysmalt samt upplägg och resultat av STROKE-STOP studien.

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus, går igenom aktuella guidelines…
Publicerad: 2016-05-17

Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis

790698

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Docent Leif Friberg vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, föreläser om hur användningen av antikoagulantia ser ut i Sverige idag. Hur stor är andelen warfarin som förskrivs jämfört med NOAK och hur ser följsamheten ut?

Kardiovaskulärt vårmöte 2016, Docent Leif Friberg vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, föreläser…
Publicerad: 2016-05-17

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)