Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

2017

Första händelse efter flimmerdiagnos?

223423

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar hur det går för svenska förmaksflimmerpatienter. Vad drabbas de av efter sin diagnos? Hur ser könsfördelningen ut?

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar hur det går för…
Publicerad: 2017-08-31

Höjdpunkter från ESC 2017

257023

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några av höjdpunkterna under årets ESC-kongress.

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några av höjdpunkterna under…
Publicerad: 2017-08-31

Demens och antikoagulation – nya registerdata

112340

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya svenska registerdata som belyser möjligt samband mellan strokepreventiva effekter och konsekvenser på demensutveckling.

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya svenska…
Publicerad: 2017-08-30

Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?

151935

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap från registerdata i Sverige som belyser samband mellan förmaksflimmer och venös tromboembolism – nya data från ESC.

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap från registerdata i…
Publicerad: 2017-08-30

Nytt om ablation

173547

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om en uppföljning av effekt hos patienter som genomgått ablation vid förmaksflimmer.

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om en…
Publicerad: 2017-08-30

Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning?

194858

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella rön från ESC om nya biomarkörer och dess betydelse för riskskattning vid förmaksflimmer jämfört med konventionella metoder.

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella rön från ESC om nya…
Publicerad: 2017-08-30

Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?

233300

ESC 2017, Professor Pyotr Platonov, Arytmikliniken SUS Lund, berättar bland annat om sitt spännande forskningsområde kardiogenetik vid långt QT-syndrom.

ESC 2017, Professor Pyotr Platonov, Arytmikliniken SUS Lund, berättar bland annat om sitt spännande…
Publicerad: 2017-08-29

Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?

218068

ESC 2017, Forskaren Mona Olofsson, Skellefteå medicinklinik, redogör för sin intressanta forskning om vad som predicerar sjukhusinläggning hos hjärtsviktspatienter i ett primärvårdsmaterial.

ESC 2017, Forskaren Mona Olofsson, Skellefteå medicinklinik, redogör för sin intressanta forskning…
Publicerad: 2017-08-29

Förmaksflimmer vid CABG

166335

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för spännande data om betydelsen av förmaksflimmer i samband med CABG.

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för spännande data om betydelsen av…
Publicerad: 2017-08-29

Med flimmer-patienten i fokus

172907

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping berättar om Amadeus-projektet med ett helhetsperspektiv på flimmerpatienten och hur omhändertagandet kan optimeras i klinisk praxis.

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i…
Publicerad: 2017-08-29

CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom

143147

ESC 2017, Hör överläkare Martin Holzmann Karolinska / Huddinge sjukhus berätta om resultaten från en svensk registerstudie som publicerats i JACC.

ESC 2017, Hör överläkare Martin Holzmann Karolinska / Huddinge sjukhus berätta om resultaten från…
Publicerad: 2017-08-29

Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?

193258

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm berätta om screening för förmaksflimmer i öppenvården och Faris Al-Khalili, Stockholm heart center, kommenterar ur en kardiologs synvinkel på detta.

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm berätta om screening…
Publicerad: 2017-08-29

Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

232660

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping presenterar studieresultat från ett nytt automatiserat digitalt beslutsstöd som förbättrar vård vid förmaksflimmer.

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken…
Publicerad: 2017-08-29

Screening av förmaksflimmer - vad händer?

144340

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden i STROKE-STOP studien som bl.a svara på om patienterna med tysta förmaksflimmer verkligen vill ha behandling med oral antikoagulation?

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden i STROKE-…
Publicerad: 2017-08-27

Ny skattning av blödningsrisk?

163583

ESC 2017, Moa Simonsson, kardiolog Karolinska sjukhuset berättar om en ny riskskattningsmodell för blödning under sjukhustiden vid akut hjärtinfarkt.

ESC 2017, Moa Simonsson, kardiolog Karolinska sjukhuset berättar om en ny riskskattningsmodell för…
Publicerad: 2017-08-27

Registerstudie om AHRE

128063

ESC 2017, Emma Sandgren, ST-läkare Kardiologi, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg och Danderyd KI, redogör för sin svenska registerstudie om Atrial high rate episodes.

ESC 2017, Emma Sandgren, ST-läkare Kardiologi, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg och…
Publicerad: 2017-08-27

Förmaksflimmer - se hela patienten

1658623

Faris Al-Khalili, kardiolog och medicinskt ansvarig vid Stockholm Heart Center presenterar riktlinjer och praktiska råd vid hantering av förmaksflimmer i primärvården.

Faris Al-Khalili, kardiolog och medicinskt ansvarig vid Stockholm Heart Center presenterar…
Publicerad: 2017-08-10

ARICULA om elkonvertering inom 48h

627220

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny svensk studie som undersöker risken för komplikationer under 30 dagar efter elkonvertering hos patienter med respektive utan förbehandling av OAK.

Vårmötet 2017, Peter Svensson, Prof. Hematologi vid Skånes Universitetssjukhus, går igenom en ny…
Publicerad: 2017-04-28

NOAK jämfört med warfarin i Sverige

657578

Vårmötet 2017, Jonas Oldgren, Docent i Kardiologi vid Uppsala Clinical Research Center, presenterar svensk registerdata med över 68 000 oselekterade förmaksflimmerpatienter och där effekt och säkerhet har studerats mellan NOAK och warfarin.

Vårmötet 2017, Jonas Oldgren, Docent i Kardiologi vid Uppsala Clinical Research Center, presenterar…
Publicerad: 2017-04-28

Sikte på ESC's nya riktlinjer

1004948

Vårmötet 2017, Dan Atar, Prof Kardiologi vid Oslo Universitetssjukhus och tidigare vice ordförande i ESC går på 15 minuter igenom de Europeiska behandlingsriktlinjerna vid förmaksflimmer.

Vårmötet 2017, Dan Atar, Prof Kardiologi vid Oslo Universitetssjukhus och tidigare vice ordförande…
Publicerad: 2017-04-28

NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering

1669140

Peter Svensson, Prof. Koagulationscentrum SUS Malmö, går igenom olika scenarion hur blödningar hanteras om patienten medicineras med NOAK.

Peter Svensson, Prof. Koagulationscentrum SUS Malmö, går igenom olika scenarion hur blödningar…
Publicerad: 2017-03-03

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)