Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

2018

Current knowledge and recent advances in venous thromboembolism

2316138

Webbsändning 2018, Dr Ander Cohen, St Guy's & Thomas' Hospitals, UK går igenom hantering och gällande riktlinjer för antikoagulantiabehandling vid venös tromboembolism, dels i akuta fasen 3-6 månader och dels där förlängd behandling kan behövas.

Webbsändning 2018, Dr Ander Cohen, St Guy's & Thomas' Hospitals, UK går igenom…
Publicerad: 2018-11-26

Blödningshantering med PCC vid Faktor Xa-hämning

2161685

Webbsändning 2018, Dr Ammar Majeed, MD PhD från The Alfred Health, Australien föreläser på ämnet Blödningshantering med fokus på data från UPRATE studien - hur effektivt är PCC som reverseringsmetod vid Faktor Xa-hämning?

Webbsändning 2018, Dr Ammar Majeed, MD PhD från The Alfred Health, Australien föreläser på ämnet…
Publicerad: 2018-10-04

Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling

99392

ESC 2018, Dr Christian Reitan, Lund, har undersökt olika verktyg för riskstratifiering vid CRT jämfört med andra riskskalor som CHA2DS2-VASc.

ESC 2018, Dr Christian Reitan, Lund, har undersökt olika verktyg för riskstratifiering vid CRT…
Publicerad: 2018-08-30

Graviditet och hjärtsjukdom

218282

ESC 2018, Dr Ivana Bulatovic, Huddinge berättar om centrala budskap från riktlinjer om riskstratifiering, diagnostik och multidisiplinära team vid graviditet och hjärtsjukdom.

ESC 2018, Dr Ivana Bulatovic, Huddinge berättar om centrala budskap från riktlinjer om…
Publicerad: 2018-08-30

Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO

142762

ESC 2018, Prof. Frank Flachskampf, Uppsala berättar om dagens gold standard för diagnostik av mitralis valve prolaps.

ESC 2018, Prof. Frank Flachskampf, Uppsala berättar om dagens gold standard för diagnostik av…
Publicerad: 2018-08-30

Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

160063

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i sin studie som undersöker vad som kan prediktera för återfall i förmaksflimmer vid ablation.

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i sin studie som…
Publicerad: 2018-08-30

Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt?

221823

ESC 2018, Dr Isabelle Johansson, Karolinska Institutet presenterar preliminära registerdata som tyder på att förhöjda glukosvärden hos hjärtsviktspatienter är associerad med ökad risk för död.

ESC 2018, Dr Isabelle Johansson, Karolinska Institutet presenterar preliminära registerdata som…
Publicerad: 2018-08-30

Förbehandla patienter före koronarintervention?

221397

ESC 2018, Prof. Elmir Omerovic, Sahlgrenska presenterar en studie som ger svar på en kontroversiell fråga - Ska man vänta eller förbehandla med P2Y12-hämmare för patienter med AKS?

ESC 2018, Prof. Elmir Omerovic, Sahlgrenska presenterar en studie som ger svar på en kontroversiell…
Publicerad: 2018-08-30

AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner

211668

ESC 2018, Kardiolog Daniel Huber, Östersund presenterar studieresultat om vilken nytta långtidsuppföljning med sjuksköterskestöd kan ge på persistens till statinbehandling vid sekundärprevention efter akut hjärtinfarkt.

ESC 2018, Kardiolog Daniel Huber, Östersund presenterar studieresultat om vilken nytta…
Publicerad: 2018-08-30

Prevalens av KOL vid myocardischemi?

182912

ESC 2018, Dr Andreas Jönsson, SUS Malmö presenterar deras forskning om förekomsten av KOL hos patienter som söker vård pga dyspné och bröstsmärtor.

ESC 2018, Dr Andreas Jönsson, SUS Malmö presenterar deras forskning om förekomsten av KOL hos…
Publicerad: 2018-08-30

MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO?

131583

ESC 2018, ÖL Raffaele Scorza, Danderyds sjukhus, presenterar en studie som visar vilken hjälp MR kan ge som diagnostiskt verktyg för att detektera patologiska abnormaliteter vid tidigare okänd strukturell hjärtsjukdom.

ESC 2018, ÖL Raffaele Scorza, Danderyds sjukhus, presenterar en studie som visar vilken hjälp MR…
Publicerad: 2018-08-29

Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

141673

ESC 2018, Dr Georgios Vavilis, Huddinge, presenterar nya data från Karolinska sjukhuset och SCREAM-projektet som belyser sambandet mellan nedsatt njurfunktion och aortastenos.

ESC 2018, Dr Georgios Vavilis, Huddinge, presenterar nya data från Karolinska sjukhuset och SCREAM-…
Publicerad: 2018-08-29

Det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

293503

ESC 2018, Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på intressanta studier som presenterats under ESC-kongressen samt nyckelbudskap från de senaste STEMI-riktlinjerna från ESC.

ESC 2018, Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på intressanta studier som presenterats under…
Publicerad: 2018-08-29

Förmaksflimmer och risk för PAH

263637

ESC 2018, Dr Björn Hornestam, Sahlgrenska, delger resultaten från en stor svensk registerstudie som belyser risken för pulmonell arteriell hypertension hos patienter med förmaksflimmer.

ESC 2018, Dr Björn Hornestam, Sahlgrenska, delger resultaten från en stor svensk registerstudie som…
Publicerad: 2018-08-29

Svimma – när är det fara och färde?

178388

ESC 2018, Mats Börjesson, Sahlgrenska presenterar en översikt om hur man ska tänka om någon svimmar under eller efter genomförd fysisk aktivitet. När ska man dra öronen åt sig?

ESC 2018, Mats Börjesson, Sahlgrenska presenterar en översikt om hur man ska tänka om någon svimmar…
Publicerad: 2018-08-27

Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete

167232

ESC 2018, Prof. Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala, redogör för en registerstudie där man jämfört cryoballong med standard RF-ablation vid lungvensisolering .

ESC 2018, Prof. Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala, redogör för en registerstudie där man jämfört…
Publicerad: 2018-08-27

Nya data från DETOX-studien

83797

ESC 2018, kardiolog Robin Hoffman, Södersjukhuset KI, presenterar den svenska banbrytande studien avseende syrgasbehandlling vid misstänkt hjärtinfarkt som har lett till ändrade behandlingsriktlinjer.

ESC 2018, kardiolog Robin Hoffman, Södersjukhuset KI, presenterar den svenska banbrytande studien…
Publicerad: 2018-08-27

AKS och orsaker till senare död?

217387

ESC 2018, Annica Ravn-Fisher, Sahlgrenska Universitetssjukhuset går igenom resultaten från sin presenterade poster där patienter med akut koronart syndrom har observerats under nästan 20 år för att titta på orsaker och samband till mortalitet.

ESC 2018, Annica Ravn-Fisher, Sahlgrenska Universitetssjukhuset går igenom resultaten från sin…
Publicerad: 2018-08-27

Eventrecorder jämfört mot tum-EKG?

64703

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt studieresultat där screeningmetoderna event recording och tum-EKG jämfördes för att hitta patienter med förmaksflimmer.

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt studieresultat där…
Publicerad: 2018-08-27

Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

252713

ESC 2018, Faris Al-Khalili, kardiolog Sophiahemmet, berättar om studien som presenterades under kongressen där blodprovet NT-ProBNP kan vara vara till hjälp att hitta bl.a förmaksflimmer hos äldre utan tidigare känd hjärtsjukdom.

ESC 2018, Faris Al-Khalili, kardiolog Sophiahemmet, berättar om studien som presenterades under…
Publicerad: 2018-08-27

Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

234240

ESC 2018, Clara Hjalmarsson, Sahlgrenska, presenterar sin forskning som undersöker risken för hjärtsviktspatienter att drabbas av kardioemboliska händelser 2 år efter sin hjärtsviktsdiagnos.

ESC 2018, Clara Hjalmarsson, Sahlgrenska, presenterar sin forskning som undersöker risken för…
Publicerad: 2018-08-27

Ablation av förmaksflimmer

1959807

Docent Anders Englund, Arytmicenter Stockholm går igenom aktuell kunskap om ablation vid förmaksflimmer

Docent Anders Englund, Arytmicenter Stockholm går igenom aktuell kunskap om ablation vid…
Publicerad: 2018-08-15

Nya arbetssätt kring förmaksflimmer

2077440

Webbsändning, Kristina Hagwall, kardiolog Danderyds sjukhus och Pernilla Frid, doktor Täby Centrum doktorn ger sin syn på strukturerat omhändertagande av flimmerpatienten, innehåll och hur det går att komma igång med det på sin enhet.

Webbsändning, Kristina Hagwall, kardiolog Danderyds sjukhus och Pernilla Frid, doktor Täby Centrum…
Publicerad: 2018-03-27

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)