Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

2019

Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

177663

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data på hur väl sekundärpreventiva riktlinjer för lipidsänkande behandling följs i VGR samt potentiellt undvikna hjärt-kärl händelser om samtliga patienter nått sina LDL-mål.

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data på hur väl…
Publicerad: 2019-09-04

Smartphone-screening av förmaksflimmer

364117

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar studien som visar på nyttan av implementering av flimmerscreening via smartphone i praktisk sjukvård och hur det kan upptäcka tidigare odiagnosticerade flimmerpatienter.

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar studien som visar på…
Publicerad: 2019-09-04

Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi?

140160

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina fynd i registerdata för de patienter som genomgått hjärtkirurgi och deras risk för postoperativt förmaksflimmer samt hur det påverkar risken för ytterligare hjärtkärlhändelser.

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina fynd i registerdata för de…
Publicerad: 2019-09-04

Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

431467

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården kan utvecklas mot mer innovation och lärande via systematisk insamling av ny medicinsk evidens som kan förbättra riktktlinjer, praktiskt implementeras och och utvärderas i real-world.

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården kan utvecklas mot mer innovation…
Publicerad: 2019-09-03

Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer?

350827

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich, berättar om synen på högriskpatienter vid förmaksflimmer och överväganden vid behandling med orala antikoagulantia.

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich, berättar om synen på högriskpatienter…
Publicerad: 2019-09-03

Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

138837

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet Danderyd redogör för svenska resultat från en jämförelse mellan pulstagning och handhållen EKG-utrustning för att screena efter patienter med förmaksflimmer i primärvård.

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet Danderyd redogör för…
Publicerad: 2019-09-03

Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt?

205312

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om insikterna från en undersökning som belyser vad hos patienter som leder till fördröjning av upptäckt och behandling av hjärtinfarkt.

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om…
Publicerad: 2019-09-03

Trippelterapi och blödningsrisk

134592

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på patienter med antikoagulantia och dubbel trombocythämning med avseende på blödningskomplikationer, kostnadseffektivitet och könsskillnader.

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på patienter med antikoagulantia…
Publicerad: 2019-09-02

BMI och kardiovaskulär risk

180202

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data från STABILITY-studien som belyser risken för kardiovaskulär sjukdom vid olika BMI.

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data från STABILITY-studien som…
Publicerad: 2019-09-02

Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning?

332032

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där tillgången till omedelbar EKG-registrering med autosvar till användaren minskade symtom såsom ångest, depression och förbättrade livskvaliteten hos kvinnor.

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där tillgången till…
Publicerad: 2019-09-02

Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

330240

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten från svensk registerdata som visar på hög mortalitet hos patienter med förmaksflimmer som haft ischemisk stroke, intrakraniell blödning eller GI-blödning.

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten från…
Publicerad: 2019-09-02

Ska fler patienter behandlas med ablation?

144383

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de tre senaste större studierna inom området rytmreglerande läkemedel jämfört med ablation.

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de tre senaste…
Publicerad: 2019-09-02

Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

247317

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om resultaten hur olika NOAK förhåller sig jämfört med warfarin avseende effekt och säkerhet vid förmaksflimmer i norden.

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om resultaten hur olika NOAK förhåller…
Publicerad: 2019-09-02

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

231957

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade riktlinjerna inom akut lungemboli samt när förlängd behandling vid VTE lämpar sig.

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade riktlinjerna inom akut lungemboli samt…
Publicerad: 2019-09-02

Att screena efter förmaksflimmer – en fiskeexpedition!

1458282

Webinar 2019, Emma Svennberg, Specialist Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, ger praktiska tips som underlättar hur vi bör göra och var vi ska leta för att hitta personer som har okänt förmaksflimmer.

Webinar 2019, Emma Svennberg, Specialist Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, ger praktiska tips som…
Publicerad: 2019-03-01

Förmaksflimmer hos den äldre patienten

2006548

Webbsändning 2019, Överläkare Per Sjölin Capio St Görans Sjukhus går igenom hantering av äldre patienter med förmaksflimmer. Vilka utmaningar, evidens och praktiska råd som kan vara bra att känna till för dessa patienter.

Webbsändning 2019, Överläkare Per Sjölin Capio St Görans Sjukhus går igenom hantering av äldre…
Publicerad: 2018-12-21

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)