Kardiologi

Inom kardiologi presenterar vi intressant material om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling. Vi delar med oss av intervjuer och rapporter från stora kongresser som ESC och ESOC och även Kardiovaskulära Vårmötet.

stroke

Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

232660

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping presenterar studieresultat från ett nytt automatiserat digitalt beslutsstöd som förbättrar vård vid förmaksflimmer.

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken…
Publicerad: 2017-08-29

Ska vi vara rädda för hjärnblödning med antikoagulantia eller är det en sällsynt fågel?

621312

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Jan-Erik Karlsson, ÖL på neurologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, En genomgång av risken för hjärnblödning i förhållande till ischemisk stroke i relation till behandling med NOAK vs warfarin.

Kardiovaskulärt vårmöte 2015, Jan-Erik Karlsson, ÖL på neurologen, Sahlgrenska…
Publicerad: 2016-07-01

Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke

426987

ESO 2016, Arne Lindgren, professor i neurologi vid Lunds Universitet ger sin syn på vad som bör beaktas inför ställningstagande till återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke.

ESO 2016, Arne Lindgren, professor i neurologi vid Lunds Universitet ger sin syn på vad som bör…
Publicerad: 2016-06-10

Framgångsfaktorer för god strokevård

276155

ESO 2016, Strokeläkare Magnus Esbjörnsson, vid Hässleholms sjukhus, berättar om deras framgångsfaktorer för god strokevård och strokeförebyggande åtgärder som görs i regionen med goda resultat.

ESO 2016, Strokeläkare Magnus Esbjörnsson, vid Hässleholms sjukhus, berättar om deras…
Publicerad: 2016-05-20

 

 

Håll dig uppdaterad inom Kardiologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Eliquis (apixaban)