Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Livskraft: Genetik och livsstilsrelaterad cancer

Sändes den 21 okt kl.12.10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer – en föreläsning av Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset i Kalmar.

Se webinaret här

0

ASCO 2019 i Chicago

För tredje året i rad bevakade Pfizer ASCO. Pfizer träffade och intervjuade lokala och internationella experter. Ett inslag handlade om artificiell intelligens (AI) inom medicin. Se och hör forskare och kliniker om AI och dess potential för framtidens hälso- och sjukvård.

Se videoklippet här

0

hematologi

Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi

210560

ASH 2019. Balans mellan effekt och toxicitet är viktigt vid behandling av patienter som inte tål intensiv kemoterapi. Jorge Cortes redogör för sin syn på hur man strävar efter en förlängd överlevnad och samtidigt förbättra livskvaliteten.

ASH 2019. Balans mellan effekt och toxicitet är viktigt vid behandling av patienter som inte tål…
Publicerad: 2020-01-31

Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede

332393

ASH 2019. Roxy Ferdinand är Pfizers globala medicinska chef och hon berättar om hur behandlingsmöjligheterna utvecklas och hur dom potentiellt kan påverka dagens omhändertagande av patienter med hematologiska maligniteter.

ASH 2019. Roxy Ferdinand är Pfizers globala medicinska chef och hon berättar om hur…
Publicerad: 2020-01-31

Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML

528277

ASH 2019. Gunnar Juliusson presenterade en poster under ASH där man undersökt behandlingskostnaden vid AML. Ett samarbetsprojekt där studiegruppen har kopplat det svenska AML-registret med Socialstyrelsens samt Statistiska centralbyråns register.

ASH 2019. Gunnar Juliusson presenterade en poster under ASH där man undersökt behandlingskostnaden…
Publicerad: 2020-01-30

Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment

361642

Publicerad: 2019-09-17

Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet

315433

Hör Lise-lott Eriksson berätta om sin syn på blodcancerförbundets roll och vad hon ser är förbundets viktigaste uppgift.

Hör Lise-lott Eriksson berätta om sin syn på blodcancerförbundets roll och vad hon ser är…
Publicerad: 2019-08-30

Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

3119060

Hematologi 2019. Föreläsning vid Karolinska Solna med Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi vid Universitetssjukhuset i Aaschen. Tema: Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

Hematologi 2019. Föreläsning vid Karolinska Solna med Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi…
Publicerad: 2019-05-03

Intervju med Professor Tim Brümmendorf

300073

Hematologi 2019. Vi ställde några frågor om KML-behandling till Dr. Tim Brümmendorf, Professor i hematologi vid Universitetssjukhuset i Aachen, Tyskland, som just gästat Sverige för ett antal föreläsningar.

Hematologi 2019. Vi ställde några frågor om KML-behandling till Dr. Tim Brümmendorf, Professor i…
Publicerad: 2019-03-15

Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018

175445

EHA 2018. Hör Martin Höglund berätta om de mest intressanta nyheterna inom AML

EHA 2018. Hör Martin Höglund berätta om de mest intressanta nyheterna inom AML
Publicerad: 2018-09-26

Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin

259242

ASH 2017. Hör docent Hans Hagberg från onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala berätta om vad han anser vara den största nyheten. Hans talar också om den spännande utvecklingen med CAR-T celler vid hematologiska maligniteter.

ASH 2017. Hör docent Hans Hagberg från onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala…
Publicerad: 2018-02-13

När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?

527680

ASH 2017. Professor Magnus Björkholm vid Karolinska institutet ger sin syn på hur kunskapsöverföringen fungerar på ASH. Han berättar också om vad han ansåg vara de största landvinningarna från mötet och vilken betydelse det har för hematologerna

ASH 2017. Professor Magnus Björkholm vid Karolinska institutet ger sin syn på hur…
Publicerad: 2018-02-13

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)