Livskraft – Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

Webinar | 22 april | kl 12.10 –12.50

Att lindra smärta hos patienter med spridd cancersjukdom kan vara en utmaning. En mekanismbaserad behandlingsstrategi är en god grund för en lyckad smärtbehandling och ger vägledning i valet av farmakologisk behandling. Staffan Lundström är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring smärtbehandling vid cancersjukdom. 

Anmäl dig här till webinaret

0

Med Talks: Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet.

Se webinariet

0

Livskraft: Genetik och livsstilsrelaterad cancer

Sändes den 21 okt kl.12.10

Genetik och livsstilsrelaterad cancer – en föreläsning av Fredrik Enlund, Docent Molekylär patologi, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset i Kalmar.

Se webinaret här

0

lungcancer

Molekylärgenetisk testning på lungcancer

1194880

Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, går igenom hur testningen fungerar på lungcancer, vilka markörer som man testa för, vilka analyser som genomförs samt hur man läser ut svaret.

Carola Andersson, Molekylärbiolog inom Klinisk Patologi, går igenom hur testningen fungerar på…
Publicerad: 2020-02-24

Sandra T Asanin, medicinsk rådgivare lungcancer, samtalar med Rojin om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil

323263

Rojin samtalar med Sandra T Asanin, medicinsk rådgivare lungcancer, om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua

Rojin samtalar med Sandra T Asanin, medicinsk rådgivare lungcancer, om Lorviquas biverkningsprofil…
Publicerad: 2019-09-30

Osimertinib-resistensmekanismer är olika beroende av terapilinje

259882

Lyssna på Dr Schoenfeld som presenterar de senaste analyserna av osimertinibresistens vilka baseras på vävnadsbiopsier från EGFRm NSCLC-patienter vid progress i första- jämfört med senare behandlingslinjer

Lyssna på Dr Schoenfeld som presenterar de senaste analyserna av osimertinibresistens vilka baseras…
Publicerad: 2019-06-07

Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA

443307

Dr Gainor berättar om viktiga utvecklingssteg av ALK TKIer, från första- till tredjegenerationens hämmare. Han tar också upp vilken roll RWD har i klinisk praxis samt diskuterar diagnostiskt värde av ctDNA vid mutationspositiv NSCLC

Dr Gainor berättar om viktiga utvecklingssteg av ALK TKIer, från första- till tredjegenerationens…
Publicerad: 2019-06-04

Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat

179562

WCLC 2018. Under WCLC presenterades en poster där man tittat på kostnader för lungcancerpatienter som diagnostiserats i Gävleborgs län under 2015. Lyssna på Hirsh Koyi berätta om resultaten.

WCLC 2018. Under WCLC presenterades en poster där man tittat på kostnader för lungcancerpatienter…
Publicerad: 2018-11-22

Svensk forskning inom immunterapi

475775

WCLC 2018. Lyssna på Cristian Ortiz-Villalon, patolog vid Karolinska sjukhuset i Stockholm, berätta om resultaten från sin studie där man tittat på patienter med icke-småcellig lungcancer.

WCLC 2018. Lyssna på Cristian Ortiz-Villalon, patolog vid Karolinska sjukhuset i Stockholm, berätta…
Publicerad: 2018-11-22

OS data från PROFILE 1014 publicerade

268522

ASCO 2018. Keith Wilner, Global Clinical Franchise Lead for Lung, var med och utvecklade Xalkori. Lyssna på Keith när han diskuterar de senaste data och vilken betydelse Xalkori har haft för patienter med ALK+ lungcancer.

ASCO 2018. Keith Wilner, Global Clinical Franchise Lead for Lung, var med och utvecklade Xalkori.…
Publicerad: 2018-06-07

Ny TNM-klassificering kommer påverka klinisk praxis

242068

WCLC 2017. Lyssna på Patolog Patrick Micke vid Uppsala Akademiska sjukhus berätta om de största nyheterna under World Congress On Lungcancer. Han tar upp den nya TNM-klassificeringen och hur han tror att detta kommer påverka klinisk praxis idag.

WCLC 2017. Lyssna på Patolog Patrick Micke vid Uppsala Akademiska sjukhus berätta om de största…
Publicerad: 2017-10-23

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)