Den äldre patienten med förmaksflimmer och antikoagulantiabehandling

2627925

Om kostnadseffektivitet inom reumatologin

206272

Varför har patienter med skleroderi en hög sjukfrånvaro?

204820

Nya mål och möjligheter vid behandling av RA

291263

Nya möjligheter till tidig diagnos och behandling av RA

193023

Höjdpunkter från EULAR inom pediatrisk reumatologi

122667

Varför bör reumatologer lära sig MRI

211775

OMICS-teknologier inom reumatologin

245993

Varför monitorera patienters läkemedelsnivåer?

235135

Olika röntgenmetoder vid axial SpA

237547

Två potentiella markörer för sjukdomsprogress vid RA

125055

Biologisk behandling vid låg sjukdomsaktivitet

120553

Faktorer som påverkar risken att insjukna i AS

72340

Om risken för allvarliga infektioner vid behandling med DMARD

62143

Om HRQOL, respons och följsamhet med biologiska läkemedel i monoterapi

88575

Survivin som en tidig prediktor för RA

265578

Om personcentrerad vård där sjuksköterskan får en utökad roll

239147

Fetma och risken för att utveckla RA

92458

Rehabiliteringskoordinatorn som coach för bättre hälsa i primärvården

64832

Kliniska framsteg vid behandling av axial SPA

168063

Om antikroppar vid lupusnefrit

134740

Vikten av tidig behandling av smärta vid RA

123627

Om tidiga orsaker och nya behandlingsmöjligheter vid RA

227161

Interleukin 8 – ny prediktor för utvecklingen av ACPA-positiv RA?

219731

Värdet av F-kalprotektin vid utredning av magbesvär

184808

Fynd av en ny antikropp mot skelettmuskel vid myosit

148283

Om ett nytt sätt att mäta sjukdomsaktivitet vid SLE

227185

Sambandet mellan RANK ligand och röntgenprogress vid ACPA-positiv RA

195559

Peridontit och risken för att utveckla RA

165118

Förhöjd risk för lungcancer vid RA även hos icke-rökare

192030

Smärta och smärtutveckling vid RA

246713

Tidiga prediktorer för utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med RA

278617

Sambandet mellan peridontit och utvecklingen av RA

260203

Om det prediktiva värdet av anti-CCP förr och nu

118701