Sergio Schwartzman

441663

Eduardo Mysler

489280

Bernard Combe

463273

Psoriasispatienter får olika behandling beroende på var de bor

258473

Vad är Disabkids och hur används det?

132907

Vad är Barnreumaregistret och hur används det?

358507

Vad är ESID och vad är kopplingen till reumatologins område?

249855

Vad gör PreS och PRINTO?

372095

Möjligheten för hypofysen att regenerera

210068

Handläggning av patienter med hypofysit

116223

Sammanfattning av NENEG 2016

123520

Om lipolytisk effekt av tillväxthormon

204713

Substitutionsbehandling av GH-bristiga patienter: dess påverkan på morbiditet och mortalitet

91433

Att individanpassa behandlingen av akromegali

221823

Introduktion till Klinisk epidemiologi med inriktning mot registerforskning

159338

Systematiska fel - bias & validitet

494698

Hälsodataregister - bakgrund, beskrivning, förutsättningar och möjligheter. Guldgruvan i svensk registerforskning!

467433

Studiedesign, mått på sjukdomsförekomst samt sambandsmått - definition, beräkning och tolkning

404500

ESCs nya riktlinjer 2016 vid förmaksflimmer

114388

Nya EULAR behandlingsriktlinjer för spondartrit

367273

Om Sjögrens syndrom och kopplingen till lymfom

202900

Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

123307

Om ultraljud och biomarkörer i RA

178815

Studie om Henoch-Schönlein purpura hos vuxna

189547

Mätning vid AS korrelerat till antal år med diagnosen AS

280340

Kongressreportage från EHRA 2016

226667

Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke

426987

Mortalitet hos Addisonpatienter med diabetes

349993

Ärftlighet hos Addisonpatienter

216298

Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom

294187

Nyheter kring Cushings sjukdom

212223

Om mutation som ger kortvuxenhet och accelererad skelettmognad hos barn

167828

Om årets fokusområden och svenska insatser på ENDO 2016

346473

Nya tekniker för diabetesbehandling, fetmautveckling hos barn och graviditetsdiabetes

289535

Steroidhormonmätning med ny metod för att särskilja carcinom från adenom

145707

Testmetod för fritt testosteron i saliv hos nyfödda pojkar

269033

Cortisolexponering påverkar DNA-metylering hos Cushingpatienter

158655

Scandinavian study on hyperparathyroidism

161152

Endocrine science, why does it matter?

262058

Long-term endocrine effects of cancer treatment

164308

Liver steatosis and cholesterol

273258

Temporarily restoring adrenal function in Addison's disease

110827

Genetic causes of eating disorder

91348

Endocrine disruptors, a real issue?

197140

Obesity and Cushing syndrome

215872

Framgångsfaktorer för god strokevård

276155

De vanligaste orsakerna till att patienterna inte tar sin medicin

153670

Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis

790698