Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi

1877803

Kardiovaskulära vårmötet - året runt

3428309

Hjärtsvikt och hjärtamyloidos

2354943

Första godkända behandlingen för transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

150143

Pfizer Per Westermark Hapyak RC03 190116

1114560