The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population

120682

"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"

169642

Om vikten av träning vid behandling av RA

155263

Tidiga prediktorer för utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med RA

278617

Sambandet mellan peridontit och utvecklingen av RA

260203