ENDO

I över 100 år har ENDO (Endocrine Society) varit i framkant inom hormonvetenskap och folkhälsa. ENDO hade sitt första årliga möte redan 1917, året efter att en grupp läkare, intresserade av det expanderande området för endokrinologi, samlades vid ett första möte i Detroit, kallad American Medical Association Meeting.

En av föreläsarna som Pfizer har intervjuat på ENDO-kongressen 2019 är Dr. Stijn Peeters, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Nederländerna, som sammanfattade sessionens mönster av kortisolutsöndring och bakomliggande faktorer som föräldrar, gener och kost. Under ENDO-kongressen 2019 intervjuade Pfizer även Professor Patricia Fecher, University of Washington Seattle Children Hospital, WA, USA, som berättade om Turners syndrom och vilka alternativ till graviditet hos kvinnor med sjukdomen har, då naturlig befruktning inte är möjlig, Dr. Pia Burman, Skånes universitetssjukhus, Malmö, som diskuterade den nationella studien med fokus på rådande egenskaper för hypofysmetastas och Dr. Amir Zamanipoor Najafabadi, Leiden University Medical Center, Nederländerna om opioidanvändning och endokrina brister.

ENDO-kongressen utgör en global plattform för internationella sammankomster inom dermatologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ENDO:s årliga sammankomst är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. ENDO är en väletablerad kongress inom endokrinologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för dermatologi.

Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet

146347

Dexa-skanning av kraniofaryngiom-patienter

120042

Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer

121237

Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir

151232

Behandlingsriktlinjer för trangenderpatienter

288042

Turner syndrome och graviditet

226068

Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study

247467

Hormonrubbningar vid opioidmissbruk, en litteraturgenomgång

113387

Endokrina långtidseffekter hos barnkanceröverlevare

188672

En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser

162602

Studieresultat från Prospective Multinational Trial Craniopharyngioma 2007

108117

Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera

113748

Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv

125673

Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie

117802

Spelar det någon roll vilket mål kirurgen har för hur stor andel av NFPA- tumören man lyckas ta bort?

175957

Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter

161280

Transition of patients with genetic syndromes

114943

Aggressiva och maligna hypofystumörer

334548

Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik

180907

Tyreoidea-diagnostik och behandling med hjälp av CT och MR-bilder

168320

Summering av en session om cortisolets sektretionsmönster

199593

Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly

83882

Posters ENDO Congress 2018

255593

Is it useful to measure pituitary volume?

213268

Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus

181547

Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children

298112

Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort

170943

Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement

159637

Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?

190272

Transition process should be personalized

92587

Pregnancy related endocrine issues

204073

Pituitary medical treatment versus surgery

155520

Bariatric surgery - diversing results for mother and child

236628

Sex differences in the effects of restricted sleep on the HPA axis stress

123882

Onset of Pituitary Hormone Deficiencies in Optic Nerve Hypoplaisia

251242

Challenges with transitions: Child to Adult

242943

Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study

196992

Dr. Aylwin on the localization of Benign Insulinomas

165588

Dr. Neggers on hypothalamic damage and weight changes after craniopharyngioma

311273

Dr Netea-Maier on new approaches to thyroid cancer

214655

Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy

138027

Associate Prof. Ragnarsson on common genetic variants in cushing's syndrome

84073

Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism

108628

Mrs. Shepard on endocrine nurses society´s 27th annual symposium

103295

Prof. Wass on kisspeptin signaling

150953

Dr. Olsson on Oxytocin levels in patients with craniopharyngioma

132863

Dr. Olsson on new possible drug targets for craniopharyngioma

129343

Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017

1013375

Dr. Olsson on the incidence of malignancies in NFPA patients

164073

Associate Prof Ragnarsson on the diagnosis of neuroendocrine tumors

109353

Rachel van Leeuwaarde on breast cancer screening in MEN1

177707

Dr. Neggers on having a sweet tooth and glucose metabolism

219263

Dr. Neggers on neuroplasticity in transsexuality

208660

The association between local corticosteroid use and body mass index

185258

Prof. Wass on Gestational Weight Gain, a review of Maternal and Infant Outcomes

165673

Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas

144427

Mortalitet hos Addisonpatienter med diabetes

349993

Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom

294187

Nyheter kring Cushings sjukdom

212223

ENDO

I över 100 år har ENDO (Endocrine Society) varit i framkant inom hormonvetenskap och folkhälsa. ENDO hade sitt första årliga möte redan 1917, året efter att en grupp läkare, intresserade av det expanderande området för endokrinologi, samlades vid ett första möte i Detroit, kallad American Medical Association Meeting.

En av föreläsarna som Pfizer har intervjuat på ENDO-kongressen 2019 är Dr. Stijn Peeters, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Nederländerna, som sammanfattade sessionens mönster av kortisolutsöndring och bakomliggande faktorer som föräldrar, gener och kost. Under ENDO-kongressen 2019 intervjuade Pfizer även Professor Patricia Fecher, University of Washington Seattle Children Hospital, WA, USA, som berättade om Turners syndrom och vilka alternativ till graviditet hos kvinnor med sjukdomen har, då naturlig befruktning inte är möjlig, Dr. Pia Burman, Skånes universitetssjukhus, Malmö, som diskuterade den nationella studien med fokus på rådande egenskaper för hypofysmetastas och Dr. Amir Zamanipoor Najafabadi, Leiden University Medical Center, Nederländerna om opioidanvändning och endokrina brister.

ENDO-kongressen utgör en global plattform för internationella sammankomster inom dermatologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ENDO:s årliga sammankomst är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. ENDO är en väletablerad kongress inom endokrinologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för dermatologi.