Maria Elfving -Cancer i Nationella GH registret – hur gick det sedan 2021

1039040

Jovanna Dahlgren - Noonan syndrom – mutationer i RAS-MAPK pathway 2021

1318443

Helena Ly-Individualiserad GH behandling- Hur vi gör i Göteborg 2021

1061184

Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger

2750827

Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade

1348948

Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos

1122027

Non-funktionella tumörer i hypofysen

372522

Historien bakom Acrostudy

143188

Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter

161920

Komorbiditet hos turnerpatienter

521023

Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet

146347

Dexa-skanning av kraniofaryngiom-patienter

120042

Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer

121237

Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir

151232

Behandlingsriktlinjer för trangenderpatienter

288042

Turner syndrome och graviditet

226068

Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study

247467

Hormonrubbningar vid opioidmissbruk, en litteraturgenomgång

113387

Endokrina långtidseffekter hos barnkanceröverlevare

188672

En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser

162602

Studieresultat från Prospective Multinational Trial Craniopharyngioma 2007

108117

Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera

113748

Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv

125673

Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie

117802

Spelar det någon roll vilket mål kirurgen har för hur stor andel av NFPA- tumören man lyckas ta bort?

175957

Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter

161280

Transition of patients with genetic syndromes

114943

Aggressiva och maligna hypofystumörer

334548

Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik

180907

Tyreoidea-diagnostik och behandling med hjälp av CT och MR-bilder

168320

Summering av en session om cortisolets sektretionsmönster

199593

Session on Craniopharyngioma

112213

Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma

212607

The Landscape On Acromegaly Treatment

174507

Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly

138005

Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients

88340

Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly

83882

Posters ENDO Congress 2018

255593

Is it useful to measure pituitary volume?

213268

Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus

181547

Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children

298112

Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort

170943

Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement

159637

Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?

190272

Transition process should be personalized

92587

Pregnancy related endocrine issues

204073

Pituitary medical treatment versus surgery

155520

Bariatric surgery - diversing results for mother and child

236628

Sex differences in the effects of restricted sleep on the HPA axis stress

123882

Onset of Pituitary Hormone Deficiencies in Optic Nerve Hypoplaisia

251242

Challenges with transitions: Child to Adult

242943

Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study

196992

Snart dags för ENDO 2018!

40597

Mechanisms Of FGF21 mediated growth hormone resistance

73855

Prenantal environment and medical consequences

155860

Endocrine complications of childhood cancer and its treatment

182015

ESPE e-learning portal

95338

Årets Andrea Prader-pristagare

269418

Transition in endocrine care

83455

Pubertal induction and estrogen replacement in Turner Syndrome

161428

Improving care for patients with Turner Syndrome

192895

Secular changes of adult heights in the nordic countries

218473

Bone health in childhood cancer survivors

162347

Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy

144063

Management of endocrine late effects including fertility preservation

149867

Välkommen till ESPE 2017

65343

Dr. Aylwin on the localization of Benign Insulinomas

165588

Dr. Neggers on hypothalamic damage and weight changes after craniopharyngioma

311273

Dr Netea-Maier on new approaches to thyroid cancer

214655

Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy

138027

Associate Prof. Ragnarsson on common genetic variants in cushing's syndrome

84073

Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism

108628

Mrs. Shepard on endocrine nurses society´s 27th annual symposium

103295

Prof. Wass on kisspeptin signaling

150953

Dr. Olsson on Oxytocin levels in patients with craniopharyngioma

132863

Dr. Olsson on new possible drug targets for craniopharyngioma

129343

Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017

1013375

Dr. Olsson on the incidence of malignancies in NFPA patients

164073

Associate Prof Ragnarsson on the diagnosis of neuroendocrine tumors

109353

Rachel van Leeuwaarde on breast cancer screening in MEN1

177707

Dr. Neggers on having a sweet tooth and glucose metabolism

219263

Dr. Neggers on neuroplasticity in transsexuality

208660

The association between local corticosteroid use and body mass index

185258

Dr. Neggers on microbioma and metabolic consequences

136553

Rachel van Leeuwaarde on the hypogonadism in aging men session

117268

Prof. Wass on Gestational Weight Gain, a review of Maternal and Infant Outcomes

165673

Dr. Timmers on advances in primary adrenal insufficiency

231913

Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas

144427

Välkommen till ENDO 2017

105343

Möjligheten för hypofysen att regenerera

210068

Handläggning av patienter med hypofysit

116223

Sammanfattning av NENEG 2016

123520

Om lipolytisk effekt av tillväxthormon

204713

Substitutionsbehandling av GH-bristiga patienter: dess påverkan på morbiditet och mortalitet

91433

Att individanpassa behandlingen av akromegali

221823

Mortalitet hos Addisonpatienter med diabetes

349993

Ärftlighet hos Addisonpatienter

216298

Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom

294187

Nyheter kring Cushings sjukdom

212223

Om mutation som ger kortvuxenhet och accelererad skelettmognad hos barn

167828

Om årets fokusområden och svenska insatser på ENDO 2016

346473

Nya tekniker för diabetesbehandling, fetmautveckling hos barn och graviditetsdiabetes

289535

Steroidhormonmätning med ny metod för att särskilja carcinom från adenom

145707

Testmetod för fritt testosteron i saliv hos nyfödda pojkar

269033

Cortisolexponering påverkar DNA-metylering hos Cushingpatienter

158655

Scandinavian study on hyperparathyroidism

161152

Endocrine science, why does it matter?

262058

Long-term endocrine effects of cancer treatment

164308

Liver steatosis and cholesterol

273258

Temporarily restoring adrenal function in Addison's disease

110827

Genetic causes of eating disorder

91348

Endocrine disruptors, a real issue?

197140

Obesity and Cushing syndrome

215872