Dr Moshe Ornstein, Taussig Cancer Institute, Ohio föreläser om terapihantering inom mRCC med IO och TKI

2632960

Multidiciplinär webbinarserie del 3

1991275

Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer

2317632

Professor Daniel Heng om mRCC på ASCO GU 2022

924352

RWD från UK inom mRCC presenterade på ASCO GU 2022

493120

Mat och näring vid cancersjukdom

2619115

Inspirationsföreläsning om en akademisk karriär med Professor Thomas Powles.

2095104

Multidiciplinär webbinarserie del 2

1787029

PROTEOMIK framtidens teknik för tidig upptäckt och cancerdiagnostik

3563882

Multidiciplinär webbinarserie del 1

2103424

CDK 4-6-hämmare i klinisk praxis med fokus på dosering och biverkningshantering

2568427

Lungcancer och träning

1966080

Ärftlig bröstcancer -utredning, handläggning och behandling

2403349

Resistensmutationsdynamiken inom ALK-positiv NSCLC

879317

Så här fungerar subventionssystemet för onkologiska läkemedel

2665707

Cancervacciner fokus på T-cellernas roll för att bekämpa cancer en föreläsning av Lektor och Docent Sara Mangsbo Uppsala universitet

2362709

"The TKI’s SWEET SPOT” enligt prof. Brian Rini

245909

Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin

3947670

Uppföljning av CARMENA-studien från ASCO 2019

427904

Nina Cavalli-Björkman talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen

2902677

Varför är MRD testning viktigt

5307670

Vad gör man när behandling med andra generationens TKI sviktar

3240704

ALL - Hur behandlingsresultaten kan optimeras

2749760

Barbro Linderholm berättar om ny data för PARP-hämmare från ASCO 2021

712640

Tumörblodkärl – vad spelar de för roll - Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet

2361323

Webinar -Treating urothelial cancer in a changing environment

2758870

En sjuksköterskas perspektiv gällande terapihantering inom njurcellscancer

1651883

Nyheter och reflektioner från EHA 2021

1902635

Välkommen till årets viktigaste webinar!

6865706

Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras

1873237

ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling

821952

Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?

1828203

Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling

389547

KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens

825643

Vad gör man när behandling med andra generationens TKI sviktar

793664

Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?

1444032

Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo

784917

CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl

2444800

Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner

2517995

ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling

1141717

Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer

3600682

Lär dig mer om VIZIMPRO dacomitinib säkerhetsprofil och hur man hanterar eventuella biverkningar

746475

Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer

2709547

CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer

2840150

Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3

240192

Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

2278635

Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons

2607829

Träning vid cancerbehandling

3070997

”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt

2837910

Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer

2087680

Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

2290304

ASCO-dagen 2020 GU

1449067

ASCO-dagen 2020 Lungcancer

2043968

Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi

387243

Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO

438635

Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef

1064277

Nya diagnostiska trender inom lungcancer

482133

Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

2267840

Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter

158080

Molekylärgenetisk testning på lungcancer

1194880

Genetik och livsstilsrelaterad cancer

2479424

Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil

311467

Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet

315435

Artificiell Intelligens inom medicin

282923

Barn som närstående

2094400

Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

3116587

Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet

2377920

Sexuell hälsa och cancer

2443115

Motion vid cancerbehandling

2623402