Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer

2709547

CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer

2840150

Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3

241792

Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

2276907

Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons

2609642

Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling

416107

Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening

952320

Träning vid cancerbehandling

3073237

”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt

2839593

Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer

2088917

Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

2291627

ASCO-dagen 2020 Bröstcancer

1947113

ASCO-dagen 2020 Njurcancer

1449067

ASCO-dagen 2020 Lungcancer

2043668

ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession

1156842

Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020

616042

Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020

689387

Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi

388352

Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO

441962

Hur ser framtiden inom onkologi ut? - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef

1065557

Nya diagnostiska trender inom lungcancer

482133

Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020

498112

Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

2268842

Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter

158080

Molekylärgenetisk testning på lungcancer

1194880

Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik

1638677

Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi

210560

Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede

332393

Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML

528277

Genetik och livsstilsrelaterad cancer

2481428

Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil

323263

Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment

361642

Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet

315433

Artificiell Intelligens inom medicin

283797

Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA

443307

Barn som närstående

2095232

Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

3119060

Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet

2378240

Prof. Daniel Heng på Sverige-besök

206187

Intervju med Professor Tim Brümmendorf

300073

Anna-Karin Tzikas presenterar sin poster på SABCS 2018

111637

Viktigaste presentationerna från SABCS 2018

379348

När hjärnan inte orkar

2387220

Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat

179562

Svensk forskning inom immunterapi

475775

Sexuell hälsa och cancer

2443348

Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018

175445

Motion vid cancerbehandling

2623828

Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln

174357

Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC

149033

OS data från PROFILE 1014 publicerade

268522

”Failure is not an option”

247743

Att kräva testning är också patientens ansvar

256917

Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom

140800

Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona

312703

Kost vid cancerbehandling

2649108

Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?

174633

Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?

184512

Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin

259242

När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?

527680