Träning vid cancerbehandling

3073237

”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt

2839593

Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer

2088917

Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

2291627

ASCO-dagen 2020 Bröstcancer

1947113

ASCO-dagen 2020 Njurcancer

1449067

ASCO-dagen 2020 Lungcancer

2043668

ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession

1156842

Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO2020

616042

Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO20

689387

Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi

388352

Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO

441962

Hur ser framtiden inom onkologi ut? - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef

1065557

Nya diagnostiska trender inom lungcancer - Sandra T Asanin, Senior medicinsk rådgivare, onkologi, Pfizer Sverige

482133

Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO20

498112

ASCO-DAGEN 2020 - Thomas Wahlgren

64340

Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta

2268842

Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter

158080

Molekylärgenetisk testning på lungcancer

1194880

Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik

1638677

Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi

210560

Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede

332393

Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML

528277

Genetik och livsstilsrelaterad cancer

2481428

Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil

323263

Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment

361642

Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet

315433

Artificiell Intelligens inom medicin

283797

Osimertinib-resistensmekanismer är olika beroende av terapilinje

259882

Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer

190463

Artificiell intelligens inom cancerdiagnostik

176233

Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA

443307

Utmaningar och möjligheter för patienter med trippelnegativ bröstcancer

241983

mRCC: Uppföljningen av CARMENA-studien

158143

Artificial Intelligence (AI) utvecklar cancerpatologi

425002

CDK4-6-hämmarnas roll vid HR&HER2- MBC

288553

Barn som närstående

2095232

Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

3119060

Fler faktorer än IMDC-kriterierna som påverkar val av behandling till mRCC-patienter

152873

Njurcancerpatienter lämpliga att opereras: håller bilden på att klarna?

230080

Närmar vi oss tester om tumörens molekylära biologi som kommer styra behandlingsval

143957

Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet

2378240

Prof. Daniel Heng på Sverige-besök

206187

Intervju med Professor Tim Brümmendorf

300073

Anna-Karin Tzikas presenterar sin poster på SABCS 2018

111637

Viktigaste presentationerna från SABCS 2018

379348

När hjärnan inte orkar

2387220

Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat

179562

Svensk forskning inom immunterapi

475775

Sexuell hälsa och cancer

2443348

Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018

175445

Motion vid cancerbehandling

2623828

Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln

174357

Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC

149033

Vikten av ny data även för mindre tumörgrupper

240682

OS data från PROFILE 1014 publicerade

268522

”Failure is not an option”

247743

Livskvalitet – hur påverkar nya behandlingsmöjligheter patienten?

330837

BRCA-mutationer, en utmaning i vården

370922

CDK 4-6-hämmarnas roll i behandlingsarsenalen

351423

Att kräva testning är också patientens ansvar

256917

Kan vi bespara vissa kvinnor adjuvant behandling efter bröstcancer?

382122

Big Data är framtiden för medicinsk forskning

443627

Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom

140800

Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona

312703

Kost vid cancerbehandling

2649108

Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?

174633

Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?

184512

Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin

259242

När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?

527680

Nationell samordning med patienten i centrum

199232

Ny cancerstrategi för en jämlik cancervård?

229588

Kunskapsstyrning för en jämlik cancervård

440873

Patientperspektiv på läkemedelsintroduktion

137513