Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit

620523

“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”

217428

Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.

148522