Pfizers Vaccinsymposium

Pfizers Vaccinsymposium är ett årligt återkommande event i regi av Pfizer som erbjuder föreläsningar inom vaccinologi, som till exempel TBE, meningokocksjukdom, pneumokocksjukdom, antibiotikaresistens och mycket mer. På Pfizers vetenskapliga konferens inom vaccinområdet, kan du lyssna till ledande experter inom vaccin, dela kunskaper och utbyta erfarenheter inom området.

Pfizers Vaccinsymposium bidrar till kunskapsutbyten inom vaccinområdet och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. Vaccinsymposiet är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor i Sverige. Pfizers Vaccinsymposium arrangeras för professionell yrkesutövare inom vaccinsområdet och erbjuder alltid en rad föreläsningar som och visar på resultat från ny forskning inom alla områden kopplat till vaccin.

Triple burden disease

1387157

Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021

1464789

Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021

1434923

Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021

1216363

Vacciner - principer och immunförsvar

2622358

Meningokockinfektioner

2284309