Pfizers Vaccinsymposium

Pfizers Vaccinsymposium är ett årligt återkommande event i regi av Pfizer som erbjuder föreläsningar inom vaccinologi, som till exempel TBE, meningokocksjukdom, pneumokocksjukdom, antibiotikaresistens och mycket mer. På Pfizers vetenskapliga konferens inom vaccinområdet, kan du lyssna till ledande experter inom vaccin, dela kunskaper och utbyta erfarenheter inom området.

Pfizers Vaccinsymposium bidrar till kunskapsutbyten inom vaccinområdet och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. Vaccinsymposiet är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor i Sverige. Pfizers Vaccinsymposium arrangeras för professionell yrkesutövare inom vaccinsområdet och erbjuder alltid en rad föreläsningar som och visar på resultat från ny forskning inom alla områden kopplat till vaccin.

Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021

1464789

Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021

1434923

Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021

1114389

Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021

1216363

TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige

2440703

Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?

680277

Naturen, klimatet och människan

3151787

TBE - Virus, virulens och vaccination

228628

Naturen, klimatet och människan

283263

Vaccinationsmottagning hur fungerar det?

1849193

Vacciner - principer och immunförsvar

2614187

TBE och vaccinationsgenombrott

2121833

Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård

2593002

Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras

193237

Meningokockinfektioner

2278463

Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

2945620

Vårt fantastiska immunförsvar

3626282

Fundamentala principer kring vacciner

246698

Utvecklingen av TBE i Sverige

368383

Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

126527

Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

320383

Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på

245183

Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

200660