Tofacitinib Oral Surveillance summary - learnings from rheumatology

418197

JAK inhibitors in clinical practice - updates from clinical trials and the real world

556203

Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools

639168

Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år

729515

Xeljanz 11mg är nu godkänd för reumatoid artrit

473152

Xeljanz verkningsmekanism

69440

Om Xeljanz - Intervju med Petra Neregård och Lars Klareskog

155498

Sergio Schwartzman

441663

Eduardo Mysler

489280

Bernard Combe

463273