Rökavvänjning

Inom rökavvänjning kan du se intervjuer med rökavvänjningsexperter som delar med sig av resultat från vetenskapliga studier och berättar om olika arbetssätt, såsom motiverande samtal (MI).

Rökavvänjning och diabetes

684757

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos diabetes patienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos diabetes…
Publicerad: 2018-11-29

Rökavvänjning och KOL

880233

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos KOL patienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos KOL patienter…
Publicerad: 2018-11-29

Rökavvänjning och hjärt-kärlsjukdom

736682

Johan Brun (Life Science direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos hjärt- kärlpatienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Johan Brun (Life Science direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos hjärt- kärlpatienter…
Publicerad: 2018-11-29

Rökavvänjning och reumatoid artrit

840703

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning patienter med reumatoid artrit och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning patienter med…
Publicerad: 2018-11-29

Mest sedda inom rökavvänjning

Mest sedda inom rökavvänjning

04:20
Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.

Dr Per Åke Lagerbäck går igenom metoden för kort rådgivande samtal, s.k. VBA metoden - very...

04:20

Dr Per Åke Lagerbäck går igenom metoden för kort rådgivande samtal, s.k. VBA metoden - very brief advice.

Publicerad: 2018-02-23

08:25
Reflektioner från LUFT-konferensen i Eskilstuna sep 2017?

Den 17:e LUFT-konferensen i Eskilstuna fokuserade på att "gå från ord till handling". Här samlas...

08:25

Den 17:e LUFT-konferensen i Eskilstuna fokuserade på att "gå från ord till handling". Här samlas flera olika yrkeskategorier som berörs av tobaksfrågan. Se kort film om vad dina kollegor från tar med sig från konferensen.

Publicerad: 2017-10-13

30:26
Rökavvänjning i grupp

Hälsopedagog Annelie Johansson ger konkreta tips på hur du kommer igång med dina grupper samt...

30:26

Hälsopedagog Annelie Johansson ger konkreta tips på hur du kommer igång med dina grupper samt förslag på upplägg och metodik.

Publicerad: 2017-04-11

34:14
Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt?

Doc Karl-Olov Fagerström föreläser bl a om hur man kan få svåra patienter att fimpa samt om...

34:14

Doc Karl-Olov Fagerström föreläser bl a om hur man kan få svåra patienter att fimpa samt om ”e-cigg - hjälp eller stjälp?”

Publicerad: 2017-04-11

11:24
Rökavvänjning och diabetes

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos diabetes...

11:24

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos diabetes patienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Publicerad: 2019-12-05

32:07
Rökfri operation - varför och hur?

Överläkare Matz Larsson ger konkreta råd om hur du kan jobba med en rökfri operation på din...

32:07

Överläkare Matz Larsson ger konkreta råd om hur du kan jobba med en rökfri operation på din mottagning.

Publicerad: 2017-04-11

08:41
Mångkulturellt projekt för rökstopp

Tobakspreventiva enheten i Örebro hittar nya vägar för att nå alla rökare oavsett bakgrund.

08:41

Tobakspreventiva enheten i Örebro hittar nya vägar för att nå alla rökare oavsett bakgrund.

Publicerad: 2017-03-02

14:40
Rökavvänjning och KOL

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos KOL...

14:40

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos KOL patienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Publicerad: 2019-12-05

12:16
Rökavvänjning och hjärt-kärlsjukdom

Johan Brun (Life Science direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos hjärt-...

12:16

Johan Brun (Life Science direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos hjärt- kärlpatienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Publicerad: 2019-12-05

11:00
Rökavvänjning i mångkulturell miljö

Angereds närsjukhus lyckas med rökstopp trots utmaningar som flertalet olika kulturer.

11:00

Angereds närsjukhus lyckas med rökstopp trots utmaningar som flertalet olika kulturer.

Publicerad: 2017-03-02

14:00
Rökavvänjning och reumatoid artrit

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning patienter...

14:00

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning patienter med reumatoid artrit och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka

Publicerad: 2019-12-05

 

 

Håll dig uppdaterad inom Rökavvänjning!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Champix (vareniklin)