LIVE Utbildning |

AI för ST-läkare inom cancersjukdomar

Registrera dig idag!

Välkommen till en Lipus-godkänd utbildningsdag!

AI-system för cancerdiagnostik och som behandlingsstöd är under snabb utveckling och kommer mycket snart ingå i specialistläkarens kliniska vardag. Men redan idag finns AI-baserade, regulatoriskt godkända system tillgängliga.

Syftet med kursen är att ge en översikt över AI och djupinlärningsmetoder som kan användas inom sjukvården, samt ge inblick i kommande AI-system för cancerdiagnostik och beslutstöd. Utbildningen kommer att ge en grundlig uppdatering om AI inom framför allt bilddiagnostik av cancer där utvecklingen till klinisk användning kommit längst. Det finns även behov av att förstå regler och myndighetsutövande i området för att säkerställa patientsäkerhet med nya metoder.

Stockholm: 24 april
Göteborg: 21 september

PP-UNP-SWE-0230, feb-2023

Program

09:30–10.00 Drop-in fika

10.00–11.00 Hur använder vi AI idag och i framtiden inom cancersjukvården?

11.00–12.00 Hur kan AI hjälpa oss att tolka och bearbeta data?

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.45 AI inom Bröstradiologi

13.45–15.00 AI och patologi

15.00–15.20 Fika

15.20–16.05 Praktiska AI–exempel från sjukvården

16.05–16.45 Tillämpning av AI inom läkemedelsindustrin

16.45–17.00 Sammanfattning och diskussion

17.15–19.00 Middag för den som vill

Kursledare

Johan Hartman

Johan Hartman
Professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och patolog på Karolinska Universitetssjukhuset. Johan är vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Patologi. Johans forskning rör prognostik och behandlingsprediktion i bröstcancer där bildanalys och AI utgör en central del. Johan har tidigare varit ledande inom KVAST-gruppen för bröstcancer och representerat patologi i nationella vårdprogramsgruppen. Han har också praktisk erfarenhet av implementering av AI-system i sjukvården genom sitt eget startup företag Stratipath.

Lipus

 

Frågor om föreläsningen, kontakta:

 Helene Svensson

Helene Svensson
Strategic Healthcare Partner
helene.svensson@pfizer.com 

 

Maria Almtoft

Maria Almtoft
Strategic Healthcare Partner
maria.almtoft@pfizer.com 

 

Anna Fhärm Enqvist

Anna Fhärm Enqvist
Strategic Healthcare Partner
anna.enqvist@pfizer.com

 

 

Länklista