Klinisk epidemiologi

- med inriktning mot registerforskning

Utbildningens syfte är att ge uppdaterad och fördjupad kunskap inom epidemiologisk metodik och biostatistik. Här på Play kan du ta del av fyra webbföreläsningar samt få tillgång till förberedande räkneövningar och artiklar. Du loggar in med kursens PIN-kod.

Klinisk epidemiologi

Logga in