Om pneumokockvaccination hos riskpatienter. Hur gör Norrbotten?

Vaccinsymposium 2019, Intervju med Anders Nystedt Smittskyddläkare, Norrbotten om pneumokockvaccination hos vuxna.

 

Tillbaka