Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?

Vaccinsymposium 2019, Intervju med Anja Rosdahl Infektionsspecialist Örebro universitetssjukhus ang. TBE och risken för vaccinationsgenombrott. Hur kan man tolka riskkartor för TBE?
 

Tillbaka