Kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA

EULAR 2016, Anette van der Helm, Professor i reumatologi, Nederländerna – definierar kliniskt suspekt atralgi och risk att utveckla RA.

 

 

Håll dig uppdaterad inom Reumatologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Enbrel (etanercept)  Inflectra (infliximab)  Xeljanz (tofacitinib)