Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter

Daniela Esposito, MD (Dr.), Endocrinologist, PhD student, beskriver kopplingen mellan fördröjd diagnos och morbiditet och mortalitet hos akromegalipatienter i ett svenska material.