Meningokocksjukdom – testa dina kunskaper!

Gör ett ”quiz” om meningokocksjukdom med frågor från Hans Fredlund, docent, f.d. Smittskyddsläkare.