Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study

ECCO 2020. Professor Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset i Örebro, delger resultaten och konklusionen från sin studie där man tittat på den relativa risken för familjär IBD och hur den är beroende av åldern vid sin debut.