Kock pouch

ECCO 2020. Dr Pär Myrelid, Professor vid Linköpings Universitetssjukhus, går kort igenom sin presentation om Kock Pouch som presenterades under sessionen ”Difficult decisions in IBD surgery” i Wien .