The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

ECCO 2020. Docent Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, om sin forskning på patienter med ulcerös kolit och prevalensen av kronisk muskleloskeletal smärta jämfört med en kontrollgrupp. Vad leder det till i den kliniska verkligheten?