Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

ECCO 2020. Mikael Lördal, Överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, berättar kort om sitt studieresultat där man jämfört de nordiska ländernas prevalens av ulcerös kolit och Crohns sjukdom mellan 2010 och 2017.