What to do with the rectal stump after subtotal colectomy?

ECCO 2020. Dr Mattias Block, Överläkare och Sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening. Berättar om operationstekniker efter en subtotal colectomy.