Dr. Neggers on having a sweet tooth and glucose metabolism

ENDO 2017. Dr. Sebastian Neggers pratar om de mest intressanta delarna av kongressen.