Pneumokockpneumoni hos vuxna, webbföreläsning 6/12 2017

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreläser om lunginflammation och pneumokocker. Han berättar om kända riskfaktorer, autentiska patientfall samt vaccination och vacc.rekommendationer.