Rökavvänjning och hjärt-kärlsjukdom

Johan Brun (Life Science direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos hjärt- kärlpatienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.