Rökavvänjning och reumatoid artrit

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning patienter med reumatoid artrit och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka