Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD?

Lovisa Widbom berättar om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD. Fanns skillnader i risk mellan UC och CD? Mellan rökning och snusning?

 

Håll dig uppdaterad inom Gastroenterologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Inflectra (infliximab)  Xeljanz (tofacitinib)