Vacciner - principer och immunförsvar

Vaccinsymposium 2019, Prof. of Clinical Microbiology MCT, KI Marta Granström går igenom principerna för vacciner och immunförsvar.