Intervju med Professor Peter C Taylor

Prof Peter C Taylor, Director of Clinical Sciences, Arthritis Research UK and NIHR clinical trials unit, Botnar Research Centre, University of Oxford om sin föreläsning, om temat från Nordic Center of Excellence 2020 och om framtiden.