Förmaksflimmer och livskvalitet - vad kan vi göra mer: - sammanfattning - Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr

Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr och arbetar på Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hennes föreläsning under Trombosveckan handlade om livskvalitet och hälsoångest hos patienter med förmaksflimmer.
Hur mår patienter med förmaksflimmer och hur kan KBT lindra hjärtfokuserad ångest? Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr och arbetar på Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hennes föreläsning under Trombosveckan handlade om livskvalitet och hälsoångest hos patienter med förmaksflimmer.

Senaste videos

Senaste videos

40:06
Hjärtamyloidos - vanligare än man trott
24:13
Bilddiagnostik vid hjärtamyloidos
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
16:19
Falldiskussioner – Diagnostik
attr-cm hjärtamyloidos per eldhagen
25:48
Hur använder vi ekokardiografi och EKG vid misstänkt hjärtamyloidos - Per Lindqvist
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
29:21
DPD-skintigrafi en enkel metod för att ställa diagnos vid hjärtamyloidos (ATTR-CM)
attr-cm hjärtamyloidos torbjörn sundström
46:57
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
45:56
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
51:56
Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
46:38
Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte-Cibulskiene, MD
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Dr Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
cancer venös trombos vid cancer kardiologi
04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
28:20
Vad är hjärtamyloidos – Att upptäcka hjärtamyloidos i tid är väl värt tiden!
attr-cm kardiologi entela bollano
46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
14:52
Blödningshantering och NOAK: sammanfattning - Anders Själander, professor
blödningshantering anders själander kardiologi
13:13
Förmaksflimmer och komorbiditeter: sammanfattning - Tord Juhlin, överläkare
tord juhlin förmaksflimmer trombosveckan
15:11
Förmaksflimmer och livskvalitet - vad kan vi göra mer: - sammanfattning - Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr
fredrika norlund trombosveckan cancerassocierad trombos
15:19
Venösa tromboser och cancersjukdom: sammanfattning - Katarina Glise Sandblad - specialist i internmedicin och doktorand
katarina glise sandblad trombosveckan videosammanfattning
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi
kristina hagwall blödningsrisk eliquis webinar
21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare
förmaksflimmer kristina hagwall eliquis webinar
17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare
ziad hijazi blödningsrisk eliquis webinar
34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
08:08
Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall- hur gör vi i praktiken - Sammanfattning - Överläkare Oskar Angerås
oskar angerås kliniska komplexa situationer videosammanfattning
10:28
Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Sammanfattning - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth
elisabeth änggård rooth kliniska komplexa situationer videosammanfattning
14:34
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - sammanfattning - Professor Peter Stenvinkel
peter stenvinkel hjärtsjukdom videosammanfattning
46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,
anders själander eliquis webinar kardiologi

Ämnen inom Kardiologi

Förmaksflimmer Vte Stroke

Tidigare webbsändningar

Tidigare webbsändningar

40:06
Hjärtamyloidos - vanligare än man trott
24:13
Bilddiagnostik vid hjärtamyloidos
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
16:19
Falldiskussioner – Diagnostik
attr-cm hjärtamyloidos per eldhagen
25:48
Hur använder vi ekokardiografi och EKG vid misstänkt hjärtamyloidos - Per Lindqvist
attr-cm hjärtamyloidos per lindqvist
29:21
DPD-skintigrafi en enkel metod för att ställa diagnos vid hjärtamyloidos (ATTR-CM)
attr-cm hjärtamyloidos torbjörn sundström
46:57
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
45:56
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
51:56
Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
46:38
Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte-Cibulskiene, MD
eliquis webinar senaste filmerna mest sedda
55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Dr Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
cancer venös trombos vid cancer kardiologi
46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste
08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare
kardiologi eliquis webinar eliquis webinar senaste

Kongresser och möten

Esc Kardiovaskulärt Vårmöte Esoc

Intervjuer från ESC

Intervjuer från ESC

04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer
faris al-khalili esc noak
03:18
ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
senaste filmerna mest sedda esc 2022
04:16
ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
senaste filmerna mest sedda esc 2022
03:25
ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
senaste filmerna mest sedda kajsa strååt
07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
emma svennberg stroke kardiologi
01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI
oskar angerås ziad hijazi aks
17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI
esc renato d. lopes aks
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning
karin schenck-gustafsson esc kardiologi
03:00
BMI och kardiovaskulär risk
claes held esc kardiologi
02:14
Trippelterapi och blödningsrisk
anna holm esc kardiologi
02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation
carina blomström lundqvist esc kardiologi
03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
ander cohen esc vte

Missa inget inom Kardiologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Kardiologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Kardiologi. Genom vårt nyhetsbrev når du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ESC (European Society of Cardiology), ESOC (European Stroke Organisation Conference) och EHRA (European Heart Rhythm Association). Du kan också lyssna till föreläsningar från Kardiovaskulärt Vårmöte.

I terapiområdet Kardiologi får du aktuella videointervjuer och rapporter om förmaksflimmer, tromboembolism och antikoagulationsbehandling och riktlinjer för screening och strokeprevention. 

Förmaksflimmer, som ökar risken för stroke, har ett stort utrymme i terapiområdet Kardiologi. Här kan du se webbsändningar om bland annat NOAK i primärvården, risk för PAH och riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer.

Inom Kardiologi hittar du information om tromboembolism, ST-höjningsinfarkter, randomiserade studier och det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC.

I terapiområdet Kardiologi finns många videor och webbsändningar om olika kardiologiska frågeställningar, exempelvis Akut Koronart Syndrom, utplacering av vänsterkammarelektrod, graviditet och hjärtsjukdom och diagnostik av mitralisklaffprolaps med ekokardiografi.  

Du kan också höra om den svenska DETOX-studien som påverkat kardiologiska riktlinjer både i Sverige och Europa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Kardiologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring kardiologiska sjukdomar och hör kardiologer berätta om just sina fokusområden. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på kardiologi. 

______________________

Pfizers hemsida för Eliquis

Kort produktresumé: Eliquis (apixaban)