Livsstilsfaktorer och Förmaksflimmer

Filmad föreläsning 2018, Överläkare Tord Juhlin, Lund,