Om asbestos och risken för RA

EULAR 2017. Lars Alfredsson, professor Karolinska Institutet, pratar om kopplingen mellan asbestos och risken för utveckling av RA.