Om Xeljanz - Intervju med Petra Neregård och Lars Klareskog

Att Xeljanz kommer i tablettform underlättar både för patienten och för sjukvården, konstaterar Petra Neregård, reumatolog och medicinsk rådgivare på Pfizer i en intervju där hon och Lars Klareskog medverkar.