Nya diagnostiska trender inom lungcancer

Den snabba utvecklingen inom liquid biopsy och AI/Deep Learning öppnar nya möjligheter inom cancerdiagnostik och cancerbehandling.
  • På årets ASCO (ASCO 2020) har mycket handlat om liquid biopsy eller specifikt om ctDNA - den cellfria fragmenterade genetiska materialet som kommer från en tumör och som vi idag kan detektera i till exempel plasmaprover; och tittar man på data publicerade i år så tyder dem på en förbättring när det gäller liquid biopsy-teknologin inom allt från den preanalytiska fasen, även sensitiviteten mot den stora bakgrunden från cellfri DNA som kommer från icke-tumörceller, tills en bättre överensstämmelse med vävnaden. Men kanske det mest intressanta är att vi har sett bättre eller mer exakta korrelationer mellan liquid biopsy-signaturer och tumörprogress, tumörrespons samt även behandlingsresistens.
  • Om vi tittar på immunterapi av lungcancer (där som vi vet PD-L1 nivåer säger ganska lite om vilka patienter faktiskt kommer att svara på behandlingen); där har amerikanska forskare utfört en omfattande longitudinal ctDNA-analys och matchat då den signaturen de ser med sekvensering av vita blodceller; och det de har lyckats visa är att, oberoende av patientens PD-L1-status, kunde man se molekylärt tecken på respons cirka en månad innan den radiologiska responsen har kunnat detekterats vilkett öppnar dörrar för eventuell förändring i behandlingsstrategi vid en tidigare tidpunkt.
  • En annan studie som också fokuserade på immunterapi såg att en tidig reduktion i ctDNAnivåer kunde kopplas till en specifikt längre PFS och OS, och igen, innan den radiologiska utvärderingen har gjorts. Och om vi tänker på de här studierna då kan man faktiskt förutse att liquid biopsy kommer att bli en ny farmakodynamisk biomarkör, tillräckligt prediktiv när det gäller både respons och resistens vid immunterapi inom lungcancer.
  •  Om vi vänder oss till EGFR-muterad lungcancer, även där har ctDNA-nivådynamiken blivit kopplad till patienternas överlevnad, men här den ansågs även vara vägledande när det gäller terapivalet eller behandlingsstrategi med de befintliga är EGFR TKI:er. Olika cutoffs för EGFR-mutationsallelfrekvens har använts i de här analyserna som utfördes innan och under behandlingen med olika TKI:er. Och likt det jag nämnde kring immunterapierna, även här har man sett att förhöjningen av ctDNA-nivåer var kopplad till en signifikant kortare PFS och OS. Ytterligare analyser som har gjorts inom EGFR-muterad lungcancer har också visat att ctDNA-monitorering kan ge tidig upptäckt av resistensmekanismer och att det som hittas faktiskt matchar eller korrelerar till de sekundära förändringarna man har hittat i vävnaden.
  • När det gäller ALK-förändringar kan man säga att forskningen fortsätter, analyserna med liquid biopsy för ALK-rearrangemang går vidare. Och här har vi det specifika problemet att det inte handlar om en mutation utan om fusion, en genrearrangemang som skapar mycket svårare problem när det gäller detektion via liquid biopsy. Men i årets ASCO ser vi att forskarna från Sydkorea har faktiskt följt ctDNA fluktuationer, förändringar, hos patienter som har vävnadsdiagnostiserats som ALK-positiva, och där har man följt ctDNA innan behandlingen, under behandlingen samt vid progress. Och det man lyckats visa likt EGFR muterad lungcancer, är att frånvaro av ctDNA innan behandlingsstart var ett tidigt tecken på signifikant längre PFS och OS för dessa patienter. Likt EGFR-situationen kunde man förutse olika on-target och även andra resistensmekanismer och man kunde även bekräfta det vi vet från tidigare forskning, och det är att en samtidig förändring med P53 tydligt leder till ett försämrat utfall. Men det jag ville kommentera här är att problemet kvarstår när det gäller negativa ctDNA-signaturer dvs en frånvaro ctDNA, för att vi vet att inte alla tumörer faktiskt utsöndrar små fragmentbitar av DNA i en cirkulation.
  •  Ett annat ämne som jag tänkte ta upp som är relevant för lungcancer, men inte enbart för lungcancer, där vi har sett en stor utveckling är artificiell intelligens eller konkret deep learning, machine learning inom lungcancerdiagnostiken. Forskningsteam från Frankrike har utvecklat ett webbaserat verktyg som kan förutse vilka biomarkörer troligtvis driver en specifik lungcancer och algoritmen gör det baserat enbart på analysen av det radiologiska mönstret av metastatisk spridning. Detta verktyg lärde sig från data från cirka 650 patienter och det verkar vara tillräckligt exakt för att kunna släppas för fri användning, vilket betyder att man faktiskt kan använda det redan idag. Och ju mer användare det här verktyget får desto funktionaliteten kommer att bli bättre för att algoritmen lär sig med varje ny dataset.
  •  Liknande framgångar med deep learning har man sett när det gäller analyser av CT-bilder, även hematoxylin-eosin-färgningar har visat, eller demonstrerat, att vara tillräcklig grund för att bedöma vilken biomarkör kan driva en specifik tumör. Och jag tycker att denna teknologi kommer att vara väldigt värdefull framöver, ju mer den utvecklas ju billigare och enklare den blir för att använda. Särskilt hos de patienterna där ett fysiskt invasivt vävnadsprov inte kan tas och med tanke på att dessa analyser kan utföras under enbart några timmar.
  • Och det sista jag vill nämna idag handlar om CRISPR som är, som ni vet, troligtvis en av de mest värdefulla vetenskapliga upptäckt i vår tid. Och nu på årets ASCO har vi sett att man kunde anpassa CRISPR till en ny EGFR-mutationdetektionskit. Ett forskningsteam från Japan har anpassat sex olika Cas12 proteiner och de har tagit fram två target-guide RNA, som täcker exoner 19 och 21 i EGFR-genen, och genom målsökande CRISPRklippning av små amplikon eller små bitar av DNA som har tagits från antingen paraffin block från patient eller från cellfri DNA, från plasma, har de kunnat detektera en exakt EGFR-mutation och den här metoden har visat sig inte bara vara ganska hög från en säkerhetsnivå, hög från en precisionsonsnivå, men även kunde utföras under enbart tre timmar.
  •  Tack för att ni tittade på min lilla trendspaning när det gäller diagnostiken inom lungcancer. Jag hoppas att ni fann detta intressant och att ni kommer att titta på abstracts som jag refererar till, och läsa lite mer om den här intressanta teknologin som har blivit en ny del av onkologi.

 

PP-GIP-SWE-0144-JAN-2021

Senaste videos

Senaste videos

34:09
HER2+-bröstcancer–från-upptäckt-till-nutid
bröstcancer leif klint multidiciplinär webbinarserie
41:40
ALK TALK – Sorting Out the 1st Line Options, with Focus on Results from the Crown Study
onkologi lungcancer todd m bauer
06:22
Doktor Petros Grivas om behandlingslandskapet inom urotelial cancer
onkologi esmo 2022 petros grivas
04:26
Preliminära resultat från RWD-studien AVENANCE
onkologi esmo 2022 philippe barthelemy
03:29
JAVELIN Bladder 100 uppföljningsstudie
onkologi esmo 2022 jeanny aragon-ching
06:30
Lungcancer screening: en pilotstudie med LDCT hos högriskpatienter
onkologi esmo 2022 sofia lampaki
07:47
Från Real World Data till kliniska beslut
onkologi esmo 2022 jeremy warner
30:04
Genomgång av nya vårdprogrammet för behandling av bröstcancer – vad är nytt?
bröstcancer onkologi antonios valachis
08:07
Nyheter och trender inom eBC på ESMO
onkologi esmo 2022 ana bosch campos
03:51
mRCC - behandling av patienter med sarkomatoida drag
onkologi esmo 2022 daniel heng
03:00
Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser
onkologi esmo 2022 sylvie negrier
06:03
Prediktion av perifer neuropati vid taxanbehandling
onkologi esmo 2022 kristina engvall
03:38
SYMPRO-Lung studien: Patientrapporterade symptom som monitoreras förbättrar livskvaliteten hos lungcancerpatienter
onkologi esmo 2022 nicole billingy
06:48
Genexpressionsanalys av endokrinresistent bröstcancer
onkologi esmo 2022 caroline schagerholm
03:59
Prognostiska studier av HER2 vid bröstcancer
onkologi esmo 2022 caroline rönnlund

Kongresser och möten

Asco Livskraft Eikcs

ASCO 2019

ASCO 2019

15:04
Andri Papakonstantinou om jämförelse av mutation i flytande och vävnadsbiopsier
asco asco 2022 andri papakonstantinou
38:29
Nya behandlingsmöjligheter inom ALK+ NSCLC
asco 2022 lungcancer webbinar
38:37
Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer
asco asco 2022 gu
15:24
Professor Daniel Heng om mRCC på ASCO GU 2022
asco asco 2022 gu
08:13
RWD från UK inom mRCC presenterade på ASCO GU 2022
asco asco 2022 gu
11:52
Barbro Linderholm berättar om ny data för PARP-hämmare från ASCO 2021
bröstcancer barbro linderholm asco 2021
13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
asco onkologi mikael dolsten
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 GU
asco gu onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin onkologi lungcancer
07:18
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou gu onkologi
17:44
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten onkologi asco
06:27
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr onkologi asco

Livskraft

Livskraft

Missa inget inom Onkologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Onkologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom ditt terapiområde - Onkologi. Genom vårt nyhetsbrev får du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology) och WCLC (World Conference on Lung Cancer) och EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium).

Här presenteras de senaste rönen inom onkologi från nationella och internationella experter i videor och webbsändningar. Du upptäcker mer om hudcancer, exempelvis merkelcellskarcinom, som är mer malignt än malignt melanom, och som ökar kraftigt i Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Onkologi och håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på onkologi.

I videoreportage rapporterar onkologer om behandling av bröstcancer och om risken för hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer.

Andra delar inom terapiområdet Onkologi är immunterapi, biverkningar och viktiga faktorer för lyckad immunbehandling. Teamarbetet mellan patient, behandlande onkolog och läkare inom andra specialiteter lyfts.

Upptäck också onkologiföreläsningar från Livskraft. Här finns videor och webbsändningar om sexuell hälsa och cancer och om barn som närstående. Lyssna också till webbsändning om hjärntrötthet, mental fatigue, vid onkologisk sjukdom och behandling. En annan videoföreläsning i Livskraft handlar om att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet.

__________________________________

Pfizers hemsida för Onkologi: pfizerpro.se

Kort produktresumé: Bavencio (avelumab), Besponsa (inotuzumab ozogamicin), Bosulif (bosutinib), Ibrance (palbociklib), Inlyta (axitinib), Lorviqua (lorlatinib), Mylotarg (gemtuzumabozogamicin), Sutent (sunitinib), Vizimpro (dacomitinib), Xalkori (crizotinib)