Posters ENDO Congress 2018

ENDO 2018. Paulo Ferreza Sollet Solberg, Endocrinologia Pediátrica, UERJ, Brasil.

Senaste videos

Senaste videos

06:12
Non-funktionella tumörer i hypofysen
davide carvalho ece endokrinologi
08:41
Komorbiditet hos turnerpatienter
claus gravholt ece endokrinologi
02:41
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
02:23
Historien bakom Acrostudy
michael buchfelder ece endokrinologi
02:26
Sex hormone replacement therapy and Turner syndrome and impact on morbidity and mortality
luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
04:48
Transgender guidelines to care
joshua safer endo endokrinologi
01:53
Opioid use and endocrine deficiencies
amir zamanipoor najafabadi endo endokrinologi
01:48
Results of the Prospective Multinational Trial Kraniopharyngeom 2007
mariana costanzo endo endokrinologi
01:53
Towards clinical outcome sets in acromegaly
nienke biermasz endo endokrinologi
02:42
Patient reported outcomes and the refinement of acromegaly management
nienke biermasz endo endokrinologi
03:08
Hypothalamic-pituitary and growth disorders in survivors of childhood cancer
hanneke van santen endo endokrinologi
01:57
Comorbidities in 419 patients with Cushing´s disease in remission
eleni papakokkinou endo endokrinologi
02:05
Voice of the patients
aart jan van der lelij endo endokrinologi
05:34
Agressive and malignant tumors
sebastian neggers endo endokrinologi
01:54
Transition of patients with genetic syndromes
laura de graaff endo endokrinologi
02:41
Cardiometabolic abnormalities in acromegalic patients
daniel olsson endo endokrinologi
02:55
Surgical resection goal in NFPAs - Does it relate to the extent of resection?
daniel olsson endo endokrinologi
03:00
Growth Hormone Transition
margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
02:48
Diagnostic imaging and image-guided therapies for thyroid disease, American Thyroid Association
hanneke van santen endo endokrinologi
03:19
Patterns of cortisol secretion
stijn peeters endo endokrinologi
00:45
Smakprov inför ENDO 2019
endo trailer endokrinologi
01:52
Session on Craniopharyngioma
sebastian neggers ece endokrinologi
03:32
Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma
helen spoudeas ece endokrinologi
02:54
The Landscape On Acromegaly Treatment
maria fleseriu ece endokrinologi
02:18
Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly
laila füchtbauer ece endokrinologi
01:28
Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients
hasanain shukur ece endokrinologi
04:15
Posters ENDO Congress 2018
paulo ferreza sollet solberg endo endokrinologi
01:23
Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
eva coopmans endo endokrinologi
03:33
Is it useful to measure pituitary volume?
lars sävendahl endo endokrinologi
03:01
Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
daniel olsson endo 2018 endokrinologi

Kongresser och möten

Endo Espe Ece

ENDO 2019

ENDO 2019

01:53
Opioid use and endocrine deficiencies
amir zamanipoor najafabadi endo endokrinologi
01:57
Comorbidities in 419 patients with Cushing´s disease in remission
eleni papakokkinou endo endokrinologi
02:05
Voice of the patients
aart jan van der lelij endo endokrinologi
03:19
Patterns of cortisol secretion
stijn peeters endo endokrinologi
00:45
Smakprov inför ENDO 2019
endo trailer endokrinologi
03:00
Growth Hormone Transition
margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
02:26
Sex hormone replacement therapy and Turner syndrome and impact on morbidity and mortality
luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
02:41
Cardiometabolic abnormalities in acromegalic patients
daniel olsson endo endokrinologi
05:34
Agressive and malignant tumors
sebastian neggers endo endokrinologi
02:48
Diagnostic imaging and image-guided therapies for thyroid disease, American Thyroid Association
hanneke van santen endo endokrinologi
03:08
Hypothalamic-pituitary and growth disorders in survivors of childhood cancer
hanneke van santen endo endokrinologi
02:55
Surgical resection goal in NFPAs - Does it relate to the extent of resection?
daniel olsson endo endokrinologi
02:42
Patient reported outcomes and the refinement of acromegaly management
nienke biermasz endo endokrinologi
04:48
Transgender guidelines to care
joshua safer endo endokrinologi
01:54
Transition of patients with genetic syndromes
laura de graaff endo endokrinologi
01:48
Results of the Prospective Multinational Trial Kraniopharyngeom 2007
mariana costanzo endo endokrinologi
01:53
Towards clinical outcome sets in acromegaly
nienke biermasz endo endokrinologi

Missa inget inom Endokrinologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Endokrinologi i PfizerPlay.

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Endokrinologi. Genom vårt nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videoreportage från nationella och internationella kongresser inom endokrinologi.

I terapiområde Endokrinologi hittar du föreläsningar och videor från kongresser som ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) och NENEG. Här finns videosändningar om glukosmetabolism, hypofystumör, hypotalamus, insulinom, Turners syndrom och tyreoidea. 

Genom webbsändningar och videointervjuer får du rapporter kring behandling med tillväxthormoner och om vikten av kontinuerliga överväganden kring hur länge behandlingen ska fortgå för varje patient. Faktorer som man tittar på är exempelvis muskelmassa och upplevd livskvalitet.

Endokrinologiområdet innehåller studieresultat om samsjuklighet hos patienter med Cushings syndrom som visar på samband mellan kardiovaskulära sjukdomar och sepsis.

I Pfizers videoklipp här på Pfizer Play kan du höra om förhoppningsfulla forskningsresultat gällande immunterapi för tyreoideacancer.

I terapiområdet Endokrinologi finns också videomaterial om förekomst av hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom.

Här lyfts patientperspektiv och diskussioner kring hantering av patientens personliga upplevelse av fortsatta besvär trots att behandlande endokrinolog anser att sjukdomen är under kontroll.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Endokrinologi för att hålla dig uppdaterad om forskning kring endokrinologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på endokrinologi.

______________________________________

Pfizers hemsida för endokrinologi: pfizerpro.se

Kort produktresumé: Genotropin (somatropin), Somavert (pegvisomant)